Sola BMX

Sola BMX ble offisielt stiftet den 25. august 2004.

Adresse: Stangelandvegen, 4050 Sola
Postadresse: Postboks 36, 4097 Sola
Hjemmeside: www.solabmx.no
E-post: post@solabmx.no

Innbetalinger til klubben kan gjøres til kontonummer:  3206.22.20294

STYRET FOR 2020/2021 BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER