Råde BMX

 
 
 

STYRET FOR 2020/2021 BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER

Leder:  Tom J. Kristensen, mobil: , email:
Nestleder: Nina Larsen, mobil: , email:
Styremedlem: Ken Olsen, mobil: , email:
Styremedlem: Roger Takvam, mobil: , email:
Styremedlem: Vegard Fensbekk Jensen, mobil: , email:
Styremedlem: Renate Svendsen, mobil: , email:
Varamedlem: Ole Martin Eriksen, mobil: , email:
Varamedlem: Frode Roer, mobil: , email: