Orstad BMX

Org nr: 989376454
Postadresse: Postboks 63, 4356 Kvernaland, e-mail: orstadbmx@gmail.com
Hjemmeside: https://orstadbmx.com

Kontonummer: 3290 07 72628
VIPPS:

STYRET FOR 2020/2021 BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER

Leder: Torgeir Matre, mobil: 951 94 523, email: torgeir.matre@kleppnett.no