Orstad BMX

Org nr: 989376454
Postadresse; Postboks 63, 4356 Kvernaland, e-mail;: orstadbmx@gmail.com
Nettside: https://orstadbmx.com

Kontonummer: 3290 07 72628
VIPS:

Styret 2019:
Formann: Torgeir Matre, torgeir.matre@kleppnett.no, 95194523
Nestformann/sekretær: Rune Berg
Kasserer: Ola Auglend
Kiosk og klubbhus: Kathrine Korneliussen
Bane og anlegg: Kjell Nordmark
Barneidrett ansvarlig: Morten Fosse

Finn frem:
Orstad BMX bane på google maps