Moss BMX

Moss BMX ble startet i 1990.

Finn oss:  Østre Øre 3, 1523 Moss (på GPS)
Postadresse: Postboks 2047, 1520 Moss
Webside: www.mossbmx.no

Innbetalinger til klubben kan gjøres til kontonummer: 1503.09.95748

STYRET FOR 2020/2021 BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER

Leder: Kay Wågbø, mobil: 906 70 616, email:
Nestleder: Simon Magnus Simonsen, mobil: 412 34 684, email: simonm.simonsen@gmail.com
Kasserer: Else Marie Wollmo, mobil: 412 12 960, email: mossbmx@outlook.com
Styremedlem: Petter Halvorsen, mobil: 900 60 781, email:
Varamedlem: Therese Basberg , mobil: , email: