Klepp BMX

Klepp BMX ble stiftet 30.april 1986

Du finner oss: Kleppelundsvegen 161, 4351 KLEPPE
Postadresse: Postboks 51, 4358 Kleppe
Ved innbetalinger til klubben, bruk kontonummer: 3290.07.70803
Hjemmeside: www.kleppbmx.no

STYRET FOR 2020/2021 BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER

Leder: Kenneth Soma, mobil: 926 28 639, email: kenneth.soma@kleppnett.no
Nestleder: Aina Iren Skretting, mobil: 980 94 977, email: huainairen@gmail.com
Kasserer: Njål Fjotland, mobil: 952 12 084, email: njal.fjotland@kleppnett.no
Sekretær: John Aksel Granberg, mobil: 988 87 440, email: jagranberg@icloud.com
Sportslig leder: Tor H. Skretting, mobil: 900 75 140, email: tor@haa-element.no
Styremedlem – Kiosk/Utleie: Nina Fjotland, mobil: 909 55 177 (etter kl 16.00), email: nina.fjotland@kleppnett.no
Styremedlem – Kiosk/Utleie: Else Anette Lunde Soma, mobil: 913 36 257 (etter kl 16.00), email: else.lunde@kleppnett.no
Varamedlem: Trine Lill Aronsen Haver , mobil: 995 34 262, email: t-larons@online.no
Komiteansvarlig Bygg/Anlegg: Morten Orstad, mobil: 905 95 830, email: morteno@malmorstad.no
Komiteansvarlig IT/Web/EQ-Timing: Ingvald Haaland, mobil: 475 09 253, email: ingvald@haaland.net