BOC BMX

Bærum og Omegn Cykleklubb, BMX (BOC BMX).
En nyetablert gren i Bærum og Omegn Cykleklubb.
BMX-banen på Bærum Sykkelpark, Rykkin, ble offisielt åpnet 16. september 2017.

Her finner du oss: Bærum Sykkelpark, Gamle Lommedalsvei 99, 1348 Rykkin
Hjemmeside: https://www.baerumock.no/bmx

GRUPPESTYRET FOR 2020/2021 BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER

Leder: Therese Vågen, mobil: 915 88 047, email: lillefot3@icloud.com
Nestleder: Andreas Førland, mobil: 954 43 391, email: andreas.forland@icloud.com
Gruppestyremedlem: Wenche Valdal, mobil: 476 35 693, email: wenche.valdal@varner.no
Gruppestyremedlem: Jens Aabech, mobil: 900 99 959, email: jensaabech@mac.com
Gruppestyremedlem: Ann-Kristin Mork-Fiskebeck, mobil: 416 58 365, email: annkristin.fiskebeck@gmail.com