Invitasjon til NC #5 på Solum BMX bane 17. september