Invitasjon trening med lunsj, 0-10 år, 29.10.22, Råde BMX