Resultater innledende og startlister semifinaler NC #7