Regionsmesterskap Sør 17.09.22 Sviland BMX- Resultater innledende og Finaler

Jenter og Gutter opptil 10 år kjører MOTO1 på ny som finaler, deretter finaler og MOTO3 for Jenter/Gutter 11+, Junior/17+