Regionsmesterskap Sør 17.09.22 Sviland BMX- Resultater etter finaler