Klepp Bilteknikk løpet – Klepp BMX 7/9/22 – Startlister

Registrering: 17:00-17:15
Trening 0-10 år: 17:00-17:25
Trening 11+år 17:25-17:55
Lagledermøte 17:30