KLEPP BILTEKNIKK LØPET – KLEPP BMX 7/9/22 – RESULTATER SEMI + STARTLISTE FINALER