Invitasjon til NC BMX 4 og 5 den 3. og 4. september 2022