SAMMENLAGT RESULTAT NC #4 OG KLUBBKONKURANSE BMX 2021