REGIONSMESTERSKAP SØR – KLEPP BMX – 24.10.20 – RESULTATER FINALER